Voimavarakeskeinen työnohjaus

 

Tunnekeskeisessä, taidepainotteisessa työnohjauksessa pyritään luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla vahvistamaan perustehtävän toteutumista sekä ratkaisujen löytymistä työhön liittyvissä asioissa. Työnohjauksessa voidaan joutua työstämään ensin henkilökohtaisia vaikeita asioita, koska ne ovat usein esteenä työn toteutumiselle.

Tässä työnohjaustavassani otan esille ihmisten tunteet, ajatusmallit sekä läsnäolemisen taidon ja näiden vaikutukset omaan elämään. Ratkaisut syntyvät sisäisestä viisaudesta ja tiedosta ja ne avautuvat usein negatiivisten tunteiden alta. Esimerkiksi viha pitää tiukasti takanaan hyvätkin ratkaisut. Dialoginen keskustelu ja luova toiminta avaavat tunneyhteyden. Tunteiden tasapaino tukee hyvinvointia ja auttaa kohtaamaan työn haasteet ja vahvistaa siten perustehtävän toteutumista.

Työnohjaustapani on toiminnallinen, tunnekeskeinen, taidepainotteinen, intuitiivinen, läsnä oleva, luova ja kuunteleva. Taustafilosofioina ovat dialogisuus, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys.

Kokemuksia ohjauksestani:

Ala-asteen opettajat kevät 2016:

-        Turvallinen ilmapiiri

-        Hengäsdyshetki arkeen

-        Monipuolinen, avartava

-        Tunnepuolen korostus on ollut voimaannuttavaa

-        Toiminnallista työnohjausta, yhdessä tekeminen

-        Vahvuutena hyväksyvä ilmapiiri

-        Luovat jutut antavat tilaa omalle sisäiselle maailmalle

-        Case tapauksesta voi jokainen saada jotain

-        Tekemällä työstäminen jää mieleen

 

 Hoitoalan yrittäjäryhmä, syksy 2016

-        Luova tapa kohdata työnohjaus

-        Värien ja maalauksen käyttö mahdollistaa tunteiden purkamisen rakentavalla tavalla

-        Maalausta ja keskustelua sopivassa suhteessa

-        Ihanaa, että ei aina tarvitse jakaa ajatuksia, jos siltä tuntuu

-        Maalaaminen on helppo menetelmä päästä kiinni asioihin turhaa analysoimatta ja järkeistämättä

-        Alitajunta saa työstää asioita

Yksilöohjaus, yrittäjä, kouluttaja 44v. 

Tarjan luovassa työnohjauksessa pääsin syvässä ja pitkään jatkuneessa stressitilanteessani selkeyteen niin purkavan kuin eheyttävänkin maalaamisen kautta sekä kukkatippojen tukemana. Tarjan hyväksyvä ja kuunteleva olemus ja lempeästi ohjaavat sanat auttoivat heittäytymään koko prosessiin syvemmin. Syvätkin pelot ja häpeät ikään kuin tulevat turvallisesti kutsutuksi pintaan ja käsiteltäväksi. Olo työnohjauksen jälkeen oli hämmentyneen vapautunut ja helpottunut, ja prosessi jatkui sen jälkeenkin sisälläni mm. kukkatippojen avulla. Aion ehdottomasti jatkaa työnohjausta!

Yksilöohjaus, Suvi Lähteenkorva, Sateenkaarisydän

Tarjan ohjauksessa asioiden ja tunteiden tunteminen, kokeminen maalatessa oli voimakkaan vapauttava prosessi. Omat arvottomuuden ja rakkaudettomuuden tunteet virtasivat värien mukana paperille ja loivat tilaa uudelle. Itsen arvostaminen, rakkauden läsnäolo ja voima löytyivät itsestäni, sisältäni. Työnohjauksen myötä olen saanut rohkeutta ja motivaatiota omaan työskentelyyn. Yrityksen markkinointi ja asiakkaiden kohtaaminen ovat muuttuneet täysin uudelle tasolle.

Hinnat:

yksilöohjaus 160€/1,5h sis. alv 24%

ryhmäohjaus 260€/1,5h tai 320€/2h sis. alv 24%

Ohjaus voi tapahtua Tunnekeskus Lumpeenkukassa tai sovitussa paikassa. Matkasta veloitetaan erikseen.

Kysy tarjousta!

 

Tarja Repo

Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Tunnekeskeinen terapeutti ja -hyvinvointivalmentaja

Kehitysvammahoitaja

040-7036453

tarja@lumpeenkukka.fi

 

 

tarja 9 nettiversio 

        

 

 

                            

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere