Siipesi kantavat 

 

 Siipesi-kantavat--typaja-m

 

Siipesi kantavat on nuorten aikuisten tunne- ja elämänhallintataitojen kehittämisen työpajakokonaisuus tai elämänhallinnan valmennusta esim. elämänhallintaleireinä.Työpajat ovat suunnattu lähinnä 18-29-vuotiaille työttömille, mutta työpaja sopii minkä ikäiselle tahansa.Toiminnan tärkeimpänä päämääränä on nuorten sekä aikuisten elämänhallinnan ohjaaminen niin, että he voisivat omien voimavarojensa löytämisen kautta työllistyä tai saada opiskelupaikan.Työpajoissa tai leireillä nuori voi tuntea kuuluvansa johonkin ja olevansa tärkeä. Tämä luo turvallisuuden tunteen ja luottamuksen. 

Sisältö

Siipesi kantavat -menetelmässä kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tietoista läsnäoloa sekä omien vahvuuksien valjastamista luovan työskentelyn, avoimen keskustelun, hoitavan kosketuksen sekä ohjauksen avulla valmentajien ja ohjaajien kanssa. Siipesi kantavat malli perustuu tunnetyöskentelyyn eri menetelmien avulla, vanhoista uskomuksista ja tapahtumista irtipäästämiseen ja uuden elämän luomiseen oman ajatuksen voimalla. Kokonaisuuden kehittäjänä on toiminut tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja Tarja Repo. Työpajan menetelmien taustalla on Revon yli kymmenen vuoden tunnetyöskentelymenetelmien kehitystyö.

Tavoitteet

Siipesi kantavat -toiminta on tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, joka tukee nuorten sosiaalista vahvistumista. Työpajakokonaisuuden tärkeimpiä tavoitteita ovat nuorten masennuksen ehkäiseminen ja hoitaminen, työllistyminen ja kuntoutuminen, opiskelupaikan löytyminen, vastuun kantamisen merkityksen oppiminen, uusien ajatusmallien luominen luovan työskentelyn avulla, tietoisuuden lisääminen omasta itsestään ja ongelmiensa lähtökohdista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistuminen ja mielen hallinnan oppiminen. Työpaja on ainoa laatuaan - vastaava toimintaa ei järjestetä missään muualla. 

Pilottityöpaja
Ensimmäinen pilottityöpaja järjestettiin onnistuneesti keväällä 2015. Rahoittajina toimivat Tunnekeskus Lumpeenkukka ja tamperelainen HS-Tec Oy. Pilottityöpajasta tehtiin vaikuttavuustutkimus, jossa ilmeni, että projekti toteutui onnistuneesti ja nuoret saivat merkittävästi uutta inspiraatiota ja käytännön taitoja elämäänsä. Katso vaikuttavuustutkimus työpajasta. 

Ohjaajien kouluttaminen

Tavoitteena on uusien ohjaajien kouluttaminen.

Toteuttajat

tarja 8 nettiversio tony 5 nettiversio Martta  

Tarja Repo

Siipesi Kantavat-

mallin kehittäjä,

tunnekeskeinen hyvinvointi-

valmentaja

tunne- ja vuorovaikutus-

kouluttaja

Tony Dunderfelt

Siipesi kantavat-

työpajan valmentaja,

psykologi

Martta Blomqvist 

Sosionomi AMK
Ratkaisukeskeinen psykologia (opiskelija)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Siipesi Kantavat työpajaan etsitään rahoituskanavia. Rahoitusta on haettu eri säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Ilmoita halukkuutesi nuorten tukemiseen. Muun muassa Mielenterveysyhdistys Taimi RY ja Pirkanmaan Sininauha Ry ovat halukkaita ohjaamaan nuoria työpajaan. Voit myös vapaasti jakaa tietoa työpajasta nuorille, joita työpaja voisi palvella.

Lisätietoja Siipesi Kantavat-työpajasta:

Tarja Repo, työpajaohjaaja: 040-703 6453
Varpu Nieminen, tuottaja: 040-530 9799


Tunnekeskus Lumpeenkukka
Tammelan puistokatu 26-28
33100 Tampere
tarja@lumpeenkukka.fi

 

 facebook

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere