Siipesi kantavat –työpaja 

 

 Siipesi-kantavat--typaja-m

 

 

Siipesi kantavat on maksuton nuorten aikuisten tunne- ja elämänhallintataitojen kehittämisen työpajakokonaisuus, joka voidaan toteuttaa joko Tunnekeskus Lumpeenkukassa Tampereella tai myös muussa organisaatiossa. 3-5 kuukauden mittaiset työpajat ovat suunnattu lähinnä 18-29-vuotiaille työttömille, mutta työpaja sopii minkä ikäiselle tahansa.Toiminnan tärkeimpänä päämääränä on nuorten sekä aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen niin, että he voisivat omien voimavarojensa löytämisen kautta työllistyä tai saada opiskelupaikan. Siipesi kantavat -työpaja on ennen kaikkea paikka, johon ihminen voi tulla ja kokea kuuluvansa johonkin ja olevansa tärkeä.

 

Sisältö

Siipesi kantavat -työpajassa kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tietoista läsnäoloa sekä omien vahvuuksien valjastamista luovan työskentelyn, avoimen keskustelun, hoitavan kosketuksen sekä ohjauksen avulla valmentajien ja ohjaajien kanssa. Työpaja perustuu tunnetyöskentelyyn taideterapeuttisten menetelmien avulla, vanhoista uskomuksista ja tapahtumista irtipäästämiseen ja uuden elämän luomiseen oman ajatuksen voimalla. Kokonaisuuden ohjaajana toimii Tunnekeskus Lumpeenkukan perustaja, tunnekeskeinen taideterapiaohjaaja Tarja Repo. Työpajan menetelmien taustalla on Revon yli kymmenen vuoden tunnetyöskentelymenetelmien kehitystyö.

 

Tavoitteet

Siipesi kantavat -työpajatoiminta on tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, joka tukee nuorten sosiaalista vahvistumista. Työpajakokonaisuuden tärkeimpiä tavoitteita ovat nuorten työllistyminen ja kuntoutuminen, opiskelupaikan löytyminen, vastuun kantamisen merkityksen oppiminen, uusien ajatusmallien luominen luovan työskentelyn avulla, tietoisuuden lisääminen omasta itsestään ja ongelmiensa lähtökohdista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistuminen ja mielen hallinnan oppiminen. Työpaja on ainoa laatuaan - vastaava toimintaa ei järjestetä missään muualla. Julkisella sektorilla ei yksin ole resursseja huolehtia nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

 

Pilottityöpaja
Ensimmäinen pilottityöpaja järjestettiin onnistuneesti keväällä 2015. Rahoittajina olivat Tunnekeskus Lumpeenkukka ja tamperelainen HS-Tec Oy. Pilottityöpajasta tehtiin vaikuttavuustutkimus, jossa ilmeni, että projekti toteutui onnistuneesti ja nuoret saivat merkittävästi uutta inspiraatiota ja käytännön taitoja elämäänsä. Katso vaikuttavuustutkimus työpajasta

 

Seuraavat työpajat ja ohjaajien kouluttaminen

Voit kysyä työpajaa omaan organisaatioosi. Tarja voi myös kouluttaa jatkossa uusia tunnekeskeisiä taideterapiaohjaajia, jotka voivat toimia vastaavassa tehtävässä muilla paikkakunnilla.

 

Toteuttajat

Tarja copy Tony-Dunderfelt Varpu copy

Tarja Repo

Siipesi Kantavat-

työpajan vastaava ohjaaja,

logoart-taideterapeutti,

tunne- ja vuorovaikutus-

kouluttaja,tunnekeskeinen

taideterapiaohjaaja

Tony Dunderfelt

Siipesi kantavat-

työpajan valmentaja,

psykologi

Varpu Nieminen

Siipesi kantavat työpajan

tuottaja

 

 

 

 

 

 

Siipesi Kantavat työpajaan etsitään rahoituskanavia. Rahoitusta on haettu eri säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Ilmoita halukkuutesi nuorten tukemiseen. Muun muassa Mielenterveysyhdistys Taimi RY ja Pirkanmaan Sininauha Ry ovat halukkaita ohjaamaan nuoria työpajaan. Voit myös vapaasti jakaa tietoa työpajasta nuorille, joita työpaja voisi palvella.

 

Lisätietoja Siipesi Kantavat-työpajasta:

Tarja Repo, työpajaohjaaja: 040-703 6453
Varpu Nieminen, tuottaja: 040-530 9799


Tunnekeskus Lumpeenkukka
Tammelan puistokatu 26-28
33100 Tampere
info@lumpeenkukka.fi

 

 facebook

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere