Tunnekeskeinen terapeuttikoulutus alkaa syksyllä 2019

 

Puu Violetti pyristetty kulma

 

Tunnekeskeinen terapeuttikoulutus alkaa syksyllä 2019. Pohjakoulutusvaatimuksena on tunnekeskeinen hyvinvointivalmentajakoulutus joka alkaa huhtikuussa 2018. Koulutuskokonaisuus esitellään vuoden 2018 aikana.

 

Tiedustelut: Tarja Repo, 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi

 

Kouluttajat:

Tarja Repo  tony-border
 
   

Tarja Repo
Tunnekeskeinen terapeutti
ja -ohjaaja, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, henkisen kasvun kouluttaja  

Tony Dunderfelt
Psykologi

Tietokirjailija

Uskontotieteilijä

Parisuhdeterapeutti

     

 

Luennoitsijat:

       
Elina Akola Erkki Lehtiranta Taina Kinnunen    

Elina Akola
FM, aikuispedagogi
Associated Certified Coach

Erkki Lehtiranta
FM, musiikintutkija, kirjailija, kouluttaja ja henkisyyden tutkimusmatkailija
Taina Kinnunen
Kulttuuriantropologian dosentti,
yliopistonlehtori,
tietokirjailija
   

 

Tunnekeskeinen terapia

Tunnekeskeinen taideterapia on ainutlaatuinen tunnelukkoja avaava ja ajatus- ja käyttäytymismalleja muuntava menetelmä, jossa ihmisen ydinminä kaikkine hyveineen pääsee nousemaan esille.

Ihminen tulee tunnetyöskentelyn avulla tietoisemmaksi omasta menneisyydestään, joka vaikuttaa nykyhetkeen. Hän tulee tietoiseksi myös omasta aidosta itsestään ja sisäisestä valostaan. Samalla kehon kivut vähenevät, lihakset muuttuvat joustavimmiksi ja painonhallinta helpottuu. Myös yhteys luontoon vahvistuu ja arvomaailma muuttuu pehmeämmäksi ja ihmisläheisemmäksi.

Tämä tunteiden- ja kehonhoitomenetelmä on siis loistava tapa hoitaa sekä ennaltaehkäistä mielen ja kehon sairauksia. Menetelmä edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Mitä koulutus on sinulle?

Koulutus on sinulle matka omaan itseesi, siihen tiedostamattomaan osaan, joka on piilossa. Kun tulet tietoiseksi omasta itsestäsi, omista tunnelukoistasi, voit myös löytää ja ottaa käyttöön omat sisälläsi uinuvat tiedostamattomat voimavarat.  Kun ymmärrät itseäsi, voit olla terapeuttina toiselle..

Silloin kun ihminen ymmärtää menneisyytensä, pääsee käsiksi tunnelukkoihinsa, niiden syihin ja siihen, että tunteita voidaan purkaa, alkaa paranemisprosessi ja henkinen kasvu ja ihminen löytää etsimänsä sisäisen valon. Voit olla tukemassa ihmistä tässä henkisessä kasvussa hoitamalla ja ohjaamalla häntä.

Mihin tunnekeskeinen terapiakoulutus perustuu?

Tarja Revon kehittämään koulutuskokonaisuuteen, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena, tunteet, keho, mieli sekä henkisyys. Koulutuskokonaisuus rakentuu kiinalaisen lääketieteen filosofian hahmottamisesta ja meridiaaniteorian oppimisesta ( viiden elementin teorin pohjalta katsottuna ) sekä tunnekeskeisistä taideterapiamenetelmistä. Menetelmät pojautuvat taideterapian perustajan Margarethe Hauschkan, LogoArt -taidetetapian kehittäjän Marianne da Silva Pradon oppeihin ja Tarja Revon kehittämiin tunnekeskeisiin taideterapiamenetelmiin. Koulutus perustuu myös henkiseen, kokonaisvaltaiseen kehityspsykologiaan, jonka on kehittänyt psykologi, kirjailija Tony Dunderfelt holistisen psykologian pohjalta.

Terapiatyössä välineenä käytetään myös kukkaterapiaa, jonka on kehittänyt lääkäri, bakterioligi ja homeopaatti Edward Bach sekä äänivärähtelyä ( musiikki, ihmisen oma ääni ja ääniraudat ).Terapiassa olennaista on myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisäistäminen.

Koulutus perustuu myös muuhun koulutuksessa olevien luennoitsijoiden tietoon, taitoon ja menetelmiin, jotka edistävät ihmisen ymmärrystä omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan ja vahvistavat ihmistä ihmisyydessä ja sen kehittymisessä. Esimerkiksi läsnäolotaidot, ajatuksen voima jne.

Eri mahdollisuudet kouluttautua

Pohjakoulutusvaatimus: tunnekeskeisen hyvinvointivalmentajakoulutus, joka ensimmäinen vuosi tunnekeskeisessä terapeuttikoulutuksessa.

Henkisyys

Henkisyys on jokaisessa, mutta se voi olla kadoksissa. Henkistä kasvua on halu lähteä matkalle omaan itseen, löytää itsessään olevat vahvuudet ja hyveet, jotka ovat jo olemassa. Uskaltaa kohdata oman itsensä, omat haasteensa ja oman menneisyytensä. Henkistä kasvua on omien tunteidensa tunnistaminen, tunnustaminen ja hyväksyminen. Erityisesti kasvua on omien pelkojensa kohtaaminen ja elämässä ryvettyminen. Vain siten voi löytää oman polkunsa, jos se kadonnut. Jotta pääsisit omalle valoisalle polullesi, tarvitset tukea, apua ja opastusta. Kun pääset omalle valon polullesi, sinusta voi tulla myös toisen ihmisen tukija hänen polullaan.

Opintojen sisältöä ja tavoitteita:

- Oman itsensä tiedostaminen ja tutkiminen

- Tunteiden, mielen ja kehon kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen

- Intuitiivisuuden ja itsetuntemuksen syventäminen

- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen

- Taideterapeuttisten menetelmien oppiminen

- Tunteiden kanavoimisen ja mielenhallinnan menetelmien oppiminen

- Kukkaterapian käyttäminen tunnetyöskentelyn tukena 

- Perinteisen kiinalaisen lääketieteen meridiaani- ja viiden elementin teorioiden sisäistäminen

- Intuitiivinen värähtelyhoidon oppiminen

- Elämänkaarityöskentelyä kehityspsykologian tukemana

Koulutukseen valitseminen:

Koulutuksiin valitaan koulutettavat haastattelun perusteella.

Kysy lisätietoja Tarjalta, 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi.

Koulutuskokonaisuudet

Tunnekeskeinen terapeutti -koulutus n. 3,5 vuotta (sis. 1v. tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja -koulutus)

Tuntimäärät

  • Tuntimäärät ilmoitetaan vuoden 2018 alussa. Koulutus sisältää lähiopintoja, etäopiskelua, terapiaharjoituksia sekä vertaistukipari- ja ryhmätyöskentelyä sekä videointia.

Hinnat:

Ilmoitetaan vuoden 2018 aikana.

Pääkouluttajat:

Tarja Repo, tunnekeskeinen terapeutti ja -hyvinvointivalmentaja,akupunktioterapeutti, kukkaterapeutti,  henkisen kasvun kouluttaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja:

Tony Dunderfelt, psykologi, tietokirjailija, parisuhdeterapeutti,

Muut kouluttajat:
Avoin

Luennoitsijat:
Taina Kinnunen, kulttuuriantropologian dosentti, yliopiston lehtori, tietokirjailija; kosketuksen merkitys
Erkki Lehtiranta, FM, musiikin tutkija, kouluttaja; musiikki terveyden edistäjänä
Elina Akola, aikuispedagogi; erityisherkkyys
Mahdollisesti myös muita luennoitsijoita

Tiedustelut 

Tarja Repo p. 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi

 

Terapiamuodoista:

Tunnekeskeinen terapia

 

 

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere