Tunnekeskeinen taideterapia- ja kehoterapiaopinnot

alkavat v. 2018

 

Puu Violetti pyristetty kulma

 

Tunnekeskeiset taideterapia- ja kehoterapiaopinnot alkavat vuonna 2018. Shiatsuopinnot alkavat helmikuussa ja tunnekeskeiset taideterapiaopinnot huhtikuussa. Voit lähteä tutustumaan näihin menetelmiin 5-6 kuukautta kestävän tunnekeskeisen hyvinvointivalmennus -ohjelman aikana. Tämä on sinulle itsellesi omaan itsetuntemukseen ja hyvinvointitietoisuuteen valmentava koulutus, joka auttaa ihmistä ymmärtämään hyvinvointia monipuolisesti.Ks. lisää

Shiatsuhoitajakoulutuksen jälkeen voit jatkaa shiatsuterapeutiksi ja akupunktiohoitajaksi. Tunnekeskeiset taideterapiaopinnot johtavat ohjaajan tehtäviin. Jos osallistut molempiin koulutuksiin, voit auttaa ihmistä hänen tunteissaan hyvin monipuolisesti. Voit valita kukkaterapia-,ravinto-, äänihoito- ja tunne- ja vuorovaikutuskurssit mukaan opintoihin. Voit myös syventää osaamistasi henkisen psykologian opinnoilla, jotka alkavat syksyllä 2018. Saat syvän käsityksen ihmisen psyykeestä ja henkisyydestä.  Nämä koulutukset antavat valmiudet toisten ihmisten hoitamiseen ja ohjaamiseen kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kehon, mielen sekä tunteet. Saat valmiudet toisen ihmisen henkisen kasvun tukemiseen.

Koulutusohjelma ilmoitetaan syyskuun puolivälissä. Päivämäärät myöhemmin. Koulutuskokonaisuuksien muodostamista ja eri mahdollisuuksia tarkastellaan yhdessä vastaavan kouluttajan kanssa. Koulutukset alkavat, kun osallistujamäärät täyttyvät.

Tiedustelut: Tarja Repo, 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi

 

Kouluttajat:

Tarja Repo  tony-border Eevi Sallila-Anttila
 
Michael Schirmer  Janita 
Tarja Repo
Tunnekeskeinen terapeutti ja -ohjaaja, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, henkisen kasvun kouluttaja  

Tony Dunderfelt
Psykologi

Tietokirjailija

Uskontotieteilijä

Parisuhdeterapeutti

Eevi Salila-Anttila
Rosenterapeutti
Michael Schirmer
Äänihoitaja,
äänihoitokouluttaja 
Janita Palmroth
Taideterapiaohjaaja

 

Luennoitsijat:

       
Elina Akola Erkki Lehtiranta Taina Kinnunen    

Elina Akola
FM, aikuispedagogi
Associated Certified Coach

Erkki Lehtiranta
FM, musiikintutkija, kirjailija, kouluttaja ja henkisyyden tutkimusmatkailija
Taina Kinnunen
Kulttuuriantropologian dosentti,
yliopistonlehtori,
tietokirjailija
   

 

Tunnekeskeinen taideterapia ja kehoterapia

Tunnekeskeinen taideterapia on ainutlaatuinen vanhoja emootioita eli tunnelukkoja, ajatus ja käyttäytymismalleja puhdistava menetelmä, jossa ihmisen ydinminä kaikkine hyveinen pääsee nousemaan esille.

Vanhojen tunteiden eli emootioiden työstäminen on joskus raskasta mutta se keventää ihmisen kehoa sekä mieltä. Ihminen tulee tunnetyöskentelyn avulla tietoisemmaksi omasta itsestään ja omista jo olemassa olevista hyveistään. Lisäksi itsetuntemus, itsetunto, rohkeus, ilo, rakkaus, empatiakyky, luovuus, muisti, oppimiskyky lisääntyvät ja unen laatu paranee. Samalla kehon kivut vähenevät, lihakset muuttuvat joustavimmiksi ja painonhallinta helpottuu. Myös yhteys luontoon lisääntyy ja arvomaailma muuttuu pehmeämmäksi ja ihmisläheisemmäksi.

Tämä tunteiden ja kehonhoitomenetelmä on siis loistava tapa hoitaa sekä ennaltaehkäistä mielen ja kehon sairauksia. Menetelmä edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa luovaa valoisaa ydinminäämme tulemaan esiin.

Mitä koulutus on sinulle?

Koulutus auttaa sinua tiedostamaan ihmisen kokonaisvaltaisena kehollisena, psyykkisenä ja henkisenä olentona. Tulet ymmärtämään, kuinka menneisyytesi vaikuttaa nykyhetkeen. Useat tunnelukkomme ovat tiedostamattomia ja tarvitaan keinoja päästä käsiksi niihin. Koulutus on sinulle matka omaan itseesi, siihen tiedostamattomaan osaan, joka on piilossa. Kun tulet tietoiseksi omasta itsestäsi, omista tunnelukoistasi, voit myös löytää ja ottaa käyttöön omat sisälläsi uinuvat tiedostamattomat voimavarat, kuten rakkaus, empatia, ilo, onnellisuus, rohkeus, intuitiivisuus, vastuuntunto, rohkeus, kauneus, lempeys, hyvyys jne. Kun ymmärrät itseäsi, voit ymmärtää ja hoitaa myös toista.

Kun sinun on helppo olla, kykenet olemaan läsnä itsellesi ja myös muiden kanssa.Uudet asiat on helppo toteuttaa, koska tunteiden hallinta on tuttua. Myös vuorovaikuttamisen taidot helpottuvat, koska olet saanut siihen välineitä. Kokonaisuudessaan elämänhallinta helpottuu, kun vapautuu menneisyyden emootioista, ajatus- ja käyttäytymismalleista. Sinulla on mahdollisuus löytää itsetäsi kaikki se hyvä, joka on jo olemassa sinussa. Tämä tarkoittaa matkaa omaan itseen, ydinminään, kuorien kerros kerrokselta vanhat käsittelmättömät tunteet eli emootiot pois ja muuttaa vanhat ajatusmallit itselle sopiviksi.

Terapiatyössä perinteisen kiinalaisen lääketieteen (PKL) tunteita kuvaavan viiden elementin teorian avulla pääset käsiksi ihmisen tunnelukkojen syihin, kun ihminen kertoo sinulle oman tarinansa. Kukkatipat auttavat asiakastasi tiedostamaan nämä käsittelemättömät asiat. Terapia auttaa ihmistä ymmärtämään oman menneisyytensä ja miten se heijastuu nykyhetkeen. Esimerkiksi masennus sisältää paljon tunteita, vihaa, pelkoa, surua, pettymyksiä, turhautumista ja turvattomuutta. Silloin kun ihminen ymmärtää menneisyytensä, pääsee käsiksi tunteisiinsa, niiden syihin ja siihen, että tunteita voidaan purkaa, alkaa paranemisprosessi ja henkinen kasvu ja ihminen löytää etsimänsä sisäisen valon. Voit olla tukemassa ihmistä tässä henkisessä kasvussa hoitamalla ja ohjaamalla häntä.

Mihin tunnekeskeinen taideterapia ja kehoterapia perustuvat?

- Kiinalaisen lääketieteen filosofiaan ja menetelmiin ( viiden elementin teorin pohjalta katsottuna )

- Tunnekeskeisiin taideterapiamenetelmiin. Menetelmät pojautuvat taideterapian perustajan Margarethe Hauschkan, LogoArt -taidetetapian kehittäjän Marianne da Silva Pradon oppeihin ja Tarja Revon kehittämiin tunnekeskeisiin taideterapiamenetelmiin.

- Kukkaterapiaan, jonka on kehittänyt Edward Bach, joka oli lääkäri, bakterioligi ja homeopaatti.

- Äänivärähtelyyn ( musiikki, ihmisen oma ääni ja ääniraudat )

- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen

- Henkiseen, kokonaisvaltaiseen kehityspsykologiaan, jonka on kehittänyt psykologi, kirjailija Tony Dunderfelt holistisen psykologian pohjalta

-Muuhun koulutuksessa olevien luennoitsijoiden tietoon, taitoon ja menetelmiin, jotka edistävät ihmisen ymmärrystä omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan ja vahvistavat ihmistä ihmisyydessä ja sen kehittymisessä.

Eri mahdollisuudet kouluttautua

Voit suorittaa aluksi tunnekeskeisen hyvinvointivalmennusohjelman ( 5kk ), jonka aikana saat käsityksen siitä, mitä on kiinalisen lääketiede ja värien kanssa työskentely. Sen jälkeen voit halutessasi valita joko shiatsuhoitajakoulutuksen, tunnekeskeisen taideterapiaohjaajan opinnot tai tunnekekeskeisen hyvinvointivalmentajan opinnot.

Henkisyys

Henkisyyttä on halu lähteä matkalle omaan itseen, löytää itsessään olevat vahvuudet ja hyveet, jotka ovat jo olemassa. Uskaltaa kohdata oman itsensä, omat haasteensa ja oman menneisyytensä. Henkisyyttä on omien tunteidensa tunnistaminen, tunnustaminen ja hyväksyminen. Erityisesti henkisyyttä on omien pelkojensa kohtaaminen ja elämässä ryvettyminen. Vain siten voi löytää oman polkunsa, jos se kadonnut. Jotta pääsisit omalle valoisalle polullesi, tarvitset tukea, apua ja opastusta. Kun pääset omalle valon polullesi, sinusta voi tulla myös toisen ihmisen tukija hänen polullaan.

Opintojen sisältöä ja tavoitteita:

- Oman itsensä tiedostaminen ja tutkiminen

- Tunteiden, mielen ja kehon kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen

- Intuitiivisuuden ja itsetuntemuksen syventäminen

- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen

- Taideterapeuttisten menetelmien oppiminen

- Tunteiden kanavoimisen ja mielenhallinnan menetelmien oppiminen

- Kukkaterapian käyttäminen tunnetyöskentelyn tukena 

- Perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmien ja filosofian oppiminen

- Intuitiivinen värähtelyhoidon oppiminen

- Taideterapiaopinnoissa elämänkaarityöskentelyä kehityspsykologian tukemana

Koulutusten alkaminen:

Seuraava 5-6 kuukautta kestävä tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma alkaa syyskuussa 2017.Koulutuspäivät ovat  29.-30.9 / 20.-21.10 / 3.-4.11 / 1.-2.12 / 12.-13.1.2018 /

Shiatsuhoitajakoulutus alkaa helmikuussa 2018 tai kun osallistujamäärä täyttyy. Tunnekeskeinen taideterapiaohjaaja -koulutus alkaa huhtikuussa 2018. Koulutuksiin valitaan koulutettavat haastattelun perusteella.

Kysy lisätietoja ja varaa haastetteluaika Tarjalta, 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi.

Tunnekeskeisen koulutuksen tavoitteet:

Oman itsensä tiedostaminen ja tutkiminen. Käsityksen luominen ihmisen tunteiden, mielen ja kehon kokonaisvaltaisuudesta. Intuitiivisuuden ja itsetuntemuksen syventäminen. Tunne ja vuorovaikutustaitojen oppiminen.

Koulutettava oppii käyttämään useita taideterapeuttisiavälineitä tunteiden, mielen ja kehon lukkojen tunnistamiseen, ja aukaisemiseen sekä tunteiden kanavoimiseen. Koulutettava oppii käyttämään useita kehoa ja mieltä avaavia menetelmiä  tunteiden, mielen ja kehon lukkojen tunnistamiseen, ja aukaisemiseen sekä tunteiden kanavoimiseen. Koulutettava sisäistää kiinalaisen lääketieteen viiden elementin teorian ja oppii shiatsuhoidon, akupainannan ja intuitiivisen värähtelyhoidon  käytettävinä hoitoina. Koulutettava oppii tuntemaan kukkaterapian historiaa sekä suomalaisten että englantilaisten kukkatippojen ”luonteen” ja miten eri kukkatipat vaikuttavat ihmiseen sekä käyttämään niitä ohjauksissa ja hoidoissa. Koulutettava oppii kehon hoitoa ja ryhmänohjausta tunnetyöskentelyn menetelmin. Koulutus on oma sisäinen prosessi tunteiden tunnistamisesta, käsittelemisestä ja kanavoimisesta.

Koulutuskokonaisuudet

Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma 5kk, 5 x 2pv

Shiatsuhoitajakoulutus 1 vuosi 10 x2pv

Shiatsuterapeuttikoulutus 1 vuosi 10 x 2 pv, vaatimuksena shiatsuhoitajan koulutus ( 1 vuosi )

Tunnekeskeinen taideterapiaohjaaja -koulutus n. 2 vuotta

Tuntimäärät

  • Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma 5 modulia, 5kk 80h. Muiden koulutusten tuntimäärät ilmoitetaan myöhemmin.

  • Lisäksi etäopiskelua: hyvinvointivalmennus -ohjelma 20h, 1.2. vuosi 100h/ vuosi  ja hoito- ja ohjausharjoituksia sekä vertaistukipari- ja ryhmätyöskentelyä sekä videointia.

Hinnat:

Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma 1200€ tai 203,33€/kk x6 ( 5kk. )

Muiden koulutusten hinnat ilmoitetaan syyskuun puolivälissä.

Pääkouluttajat:

Tarja Repo, tunnekeskeinen taideterapiaohjaaja, logoart-taideterapeutti, akupunktioterapeutti, kukkaterapeutti, shiatsuterapeutti, henkisen kasvun kouluttaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja:
Tunnekeskeinen taideterapia, kiinalainen lääketiede, shiatsuhoito, kukkaterapia, intuitiivinen värähtelyhoito, ravitsemuksen perusteet

Tony Dunderfelt, psykologi, tietokirjailija, parisuhdeterapeutti, henkinen psykologia, kehityspsykologia, tunteiden ja intuition merkitys terveyden hoidossa, psyyken merkitys kokonaisvaltaisessa terveydenhoidossa, syventävä itsetuntemus, ihmisenä kehittyminen elämän kulussa, parisuhteen, rakkauden ja seksuaalisuuden merkitys

Kouluttaja-avustaja:
Janita Palmroth

Muut kouluttajat:
Michael Schirmer, äänihoitajakouluttaja
Eevi Sallila-Anttila, rosenterapeutti; kehon kosketus
Ravintokouluttaja, vielä avoin

Luennoitsijat:
Taina Kinnunen, kulttuuriantropologian dosentti, yliopiston lehtori, tietokirjailija; kosketuksen merkitys
Erkki Lehtiranta, FM, musiikin tutkija, kouluttaja; musiikki terveyden edistäjänä
Elina Akola, aikuispedagogi; enneagrammit, erityisherkkyys
Mahdollisesti myös muita luennoitsijoita

Tiedustelut ja ilmoittautumiset koulutusesittelyyn ja haastatteluajan varaukset

Tarja Repo p. 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi

 

Terapiamuodoista:

Tunnekeskeinen taideterapia

Tunnekeskeinen kehoterapia

Tunnekeskeinen kukkaterapia

 

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere