Tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja -koulutus alkaa huhtikuussa 2018

 

Puu Violetti pyristetty kulma

 

 

Tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja koulutus on hyvinvointi- ja tunnetietoisuuteen perustuva kokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään hyvinvointia monipuolisesti ottaen huomion ihmisen tunteet, mielen, kehon ja tietoisuuden, sosiaalisuuden, henkisen ulottuvuuden ja elämänvoiman.
Tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia hyvinvoinnin valmentajana. Koulutus painottuu tunteisiin, valmennettavan oman elämän polun selkeyttämiseen, henkisen kasvun ja oman itsetuntemuksen vahvistamiseen. Voit myös jatkaa koulutuksen jälkeen tunnekeskeisessä terapia -koulutuksessa.  Ks.lisää


Koulutusohjelman aikana opitaan kuinka tunne-ja vuorovaikutustaidoista sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista menetelmistä on apua valmennuksessa. Perinteinen kiinalainen filosofia auttaa sinua ymmärtämään ymmärtämään tunteiden, mielen ja fyysisen kehon yhteyden. Taideterapia ja kukkatipat tukevat tunnetyöskentelyä lempeällä tavalla.

Tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja -koulutus voi olla täydentävä osio omaan työhösi tai voit saada siitä uuden ammatin.

Tunnekeskeiseen hyvinvointivalmentaja -koulutukseen otetaan 10-12 opiskelijaa. Tarkempi koulutusohjema on saatavissa joulukuun puolivälissä 2017.

llmoittautumiset ja tiedustelut: Tarja Repo, 040-7036453 tai info@lumpeenkukka.fi 

 

Kouluttajat

Tarja Repo  tony-border Elina Akola
 
   

Tarja Repo
Tunnekeskeinen terapeutti
ja 
-hyvinvointivalmentaja, 
henkisen kasvun kouluttaja  

Tony Dunderfelt
Psykologi
Tietokirjailija
Uskontotieteilijä

Elina Akola
FM, aikuispedagogi
Associated Certified Coach
   
         

 

Opintokokonaisuus

Opintojen sisältöä:

- Dialogiset, ratkaisukeskeiset ja narratiiviset menetelmät valmennuksessa

- Luovat menetelmät valmennuksessa

- Kukkaterapiatippojen käyttäminen valmennuksen tukena

- Mielen ja tunteiden hallinnan syventäminen sekä harjoitteita

- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen

- Itsetuntemuksen syventäminen

- Perinteisen kiinalaisen lääketieteen filosofiaan tutustuminen

Koulutuksen tavoitteet

Valmentaja -koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään valmennettavan näkökulmasta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys.Tavoitteena on myös oppia tukemaan valmennettavan sisäisen itsensä tiedostamista, luovuuden aukeamista tai ratkaisujen löytämistä sekä kuuntelevan dialogisen keskustelun että luovien ratkaisukeskeisten ja narratiivisten menetelmien avulla.

Koulutuksen pituus: n.12 kuukautta, koulututus alkaa huhtikuussa 2018. Koulutuksen alkamiseen tarvitaan minimiosallistujamäärä. Koulutuskokonaisuus lähetetään kiinnostuneille 2017 joulukuun puolen välin jälkeen.

Tunnekeskeiseen hyvinvointivalmennus -ohjelmaan  valitaan koulutettavat hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella.

Tuntimäärä

Läsnäolotuntimäärä on 192h. Lisäksi on yksilövalmennusharjoituksia 25 x 1,5h, ryhmävalmennusharjoituksia 5 x 2h ja etätehtäviä n. 100h

Hinnat:

Koulutuksen hinta ilmoitetaan 2017 joulukuun puolivälissä.

Kouluttajat

Tarja Repo, tunnekeskeinen hyvinvointivalmentaja, tunnekeskeinen terapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, henkisen kasvun kouluttaja, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, luontaisterapeutti.

Tony Dunderfelt, psykologi, tietokirjailija, uskontotieteilijä

Elina Akola, FM, aikuispedagogi, Associated Certified Coach;

 

Kysy lisätietoja Tarjalta, 040-7036453 tai tarja@lumpeenkukka.fi.

Tampereen Tunnekeskus Lumpeenkukka, puh. 040-703 6453, Tammelan puistokatu 26-28, 33100 Tampere